Friday, 17/08/2018 - 03:21|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN PÁC NẶM
 • Bào Viết Văn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
  • Email:
   baovietvan.pgdpacnam@backan.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hoàng Văn Duy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   02093 893 278
  • Email:
   hoangvanduy.pgdpacnam@backan.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ: