Buổi sáng ngày 10/3/2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Pác Nặm tổ chức khai mạc Hội thi giáo viên giỏi cấp tiểu học huyện Pác Nặm năm học 2020-2021.

 

Khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học huyện Pác Nặm năm học 2020 - 2021

Tham gia hội thi năm nay, có 73 giáo viên xuất sắc đến từ 12/12 trường có cấp Tiểu học trong phạm vi toàn huyện được vinh dự tham gia. Trong thời gian từ ngày 10/3/2021 đến ngày 19/3/2021, các giáo viên tham dự Hội thi phải thực hiện 2 nội dung thi: Thuyết trình trình bày biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy và thực hành giảng dạy: Trong phần thi thuyết trình Trình bày biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy các giáo viên tham gia hội thi sẽ phải trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của cá nhân tại nhà trường nơi giáo viên đang công tác. Thông qua hội thi nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy và học trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho giáo viên rèn luyện, tự học, sáng tạo, học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm trong công tác giảng dạy của giáo viên. Đồng thời, phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục học sinh, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của toàn ngành.