Ngày 09/11/2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc hoc Mầm non cấp huyện năm học 2018 - 2019.

Đến dự chỉ đạo và khai mạc Hội thi có đồng chí Bào Viết Văn, Phó Trưởng phòng GD&ĐT - Phó trưởng ban tổ chức Hội thi, các đồng chí là Hiệu trưởng các trường Mầm non. Tham gia Hội thi năm học 2018 - 2019 này có 56 giáo viên mầm non đại diện cho các giáo viên ở các trường mầm non trên địa bàn huyện.

Các giáo viên dự thi sẽ trải qua các phần thi lí thuyết thể hiện trình độ chuyên môn và nhận thức về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục mầm non; những hiểu biết về chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về Giáo dục mầm non; Chức năng, nhiệm vụ của trường mầm non, giáo viên mầm non, các nội dung chỉ đạo của ngành. Phần thi thực hành hoạt động giáo dục học theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm thuộc hai trong các lĩnh vực Giáo dục phát triển thể chất, phát triển ngôn ngữ, phát triển nhận thức, phát triển thẩm mỹ trong Chương trình giáo dục mầm non theo kế hoạch giáo dục tại thời điểm diễn ra Hội thi.

Phát biểu khai mạc Hội thi, đồng chí Bào Viết Văn, Phó Trưởng phòng GD&ĐT - Phó trưởng Ban tổ chức Hội thi đã nhấn mạnh: Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc hoc Mầm non cấp huyện năm học 2018 – 2019 là cơ hội để giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc, giáo dục trẻ; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng, đồ chơi thực hiện chương trình giáo dục mầm non; phát hiện và bồi dưỡng lực lượng mũi nhọn chuyên môn, làm nòng cốt cho việc triển khai các hoạt động của bậc học Giáo dục Mầm non toàn huyện; đẩy mạnh các phong trào thi đua trong trường học.

Sau khai mạc, các giáo viên dự thi đã tham gia các phần thi lý thuyết. Phần thi thực hành sẽ bắt đầu từ ngày 26/11/2018 đến ngày 30/11/2018 diễn ra tại Trường Mầm non Nhạn Môn và Trường Mầm non Bộc Bố.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Lễ Khai mạc Hội thi:

Các đc đại biểu, thí sinh tham dự buổi lễ

Đ/c Bào Viết Văn, Phó trưởng phòng GD&ĐT huyên - Phó trưởng BTC phát biểu khai mạc

Đ/c Hoàng Thị Sen, Phụ trách chuyên môn Bậc Mầm non thông qua Kế hoạch và Quyết định tổ chức Hội thi


Ban giám khảo, Tổ thư ký của Hội thi

Đ/c Bào Viết Văn, Phó trưởng phòng GD&ĐT - Phó trưởng BTC Hội thi tặng cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự Hội thi

 

Tin - ảnh: Dương Thúy, Triệu Truyền - Phòng GD&ĐT huyện Pác Nặm