Hưởng ứng Tháng công nhân do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, ngày 17 tháng 5 năm 2016 tại xã Xuân La, Liên đoàn Lao động huyện và Công đoàn Giáo dục huyện Pác Nặm đã tổ…