Thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016,  Phòng GD&ĐT phối hợp với Công đoàn Giáo dục huyện Pác Nặm tổ chức 02 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Thi đua – Khen thưởng (TĐ-KT) năm học 2015-2016 vào ngày 10…

 

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016,  Phòng GD&ĐT phối hợp với Công đoàn Giáo dục huyện Pác Nặm tổ chức 02 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Thi đua – Khen thưởng (TĐ-KT) năm học 2015-2016 vào ngày 10 – 11 /5/2016. Đến dự lớp tập huấn có Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn và giáo viên phụ trách TĐ-KT của các trường học trực thuộc. Lớp tập huấn nhằm triển khai một số văn bản mới, những điểm chỉnh sửa, bổ sung trong quy định về công tác TĐ-KT năm học 2015-2016. Đồng thời thống nhất các bảng biểu xét TĐ-KT năm học 2015-2016.

 

1

Đ/c Bào Viết Văn, Phó trưởng phòng – Chủ tịch Công đoàn GD&ĐT huyện phát biểu khai mạc.

2

Cán bộ, giáo viên tham dự lớp tập huấn