Tuesday, 22/01/2019 - 23:53|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN PÁC NẶM

Thi báo tường chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCSHCM tỉnh Bắc Kạn

Tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCSHCM tỉnh Bắc Kạn, trong hai tuần vừa qua Liên đội trường PTDTBT THCS Cổ Linh đã phát động cuộc thi viết báo tường với…

Tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCSHCM tỉnh Bắc Kạn, trong hai tuần vừa qua Liên đội trường PTDTBT THCS Cổ Linh đã phát động cuộc thi viết báo tường với chủ đề: “Chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCSHCM tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2017 – 2022″. Dưới đây là một sản phẩm của các Chi đội được triển lãFB_IMG_1506345617117

FB_IMG_1506345613894

FB_IMG_1506345610664

FB_IMG_1506345604987

FB_IMG_1506345599177

FB_IMG_1506345591954

FB_IMG_1506345582377

FB_IMG_1506345591954

FB_IMG_1506345602302

FB_IMG_1506345582377

FB_IMG_1506345613894m tại nhà trường.